* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
ஹிந்து மதத்தின் சிறப்பு

ஹிந்துமதம் சகிப்புத்தன்மை மிக்கது. ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தைச் சார்ந்து, அதன் சடங்குகள், வழிமுறைகளை கடுமையாகப் பின்பற்றினால் மட்டுமே கடவுளின் ஆசியும், அருளும் சுவர்க்க வாசமும் கிட்டும்; மற்றவர்கள் எல்லோரும் நரகத்துக்குத்தான் போவார்கள் என்று சபிக்கும்…

கணபதியின் தத்துவம்

யானையின் துதிக்கை மரத்தையும் சாய்க்கும் வலிமை கொண்டது. அதுமட்டுமின்றி, தரையில் கிடக்கும். ஊசியைக் கூட யானை தன் துதிக்கையால் எடுத்துவிடும். விநாயகரின் துதிக்கை, விவேகம் மிக்க ஒருவரின் மனம், வலிமை மிகுந்ததாகவும் நுண்ணிய வேறுபாடுகளை…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...