* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
சிந்தையறிந்து வா சிதம்பரேசா

நடராஜ பத்து – 3 சிவன் ஆதி சிவன் எனப்படுபவன். தந்தை தாய் அற்றவன். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்துக்கும் முந்தய பழமையானவன். அருவமானவன். உருவமாக லிங்கமாக முதன் முதலாக உருவானவன். அடி…

நடராஜ பத்து

​1. ​பித்தா பிறைசூடி….  நீ ஒருவனே ஆதி யோகி. பெயரற்றவன். பெற்றோரற்றவன். யோகத்தின் உரு. மௌனத்தில் எல்லாமே பேசினவன். ஆதிமனிதன் அறிந்த முதல் ஆதி யோகி. ஒன்றா இரண்டா பதினைந்தாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பே ஞானத்தின்…

பிரார்த்தனை

    சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்: ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸ்ர்வ விக்னோப சாந்தயே: விளக்கம்: தூய்மையான வெண்ணிற ஆடை அணிந்தவரும், எங்கும் நிறைந்திருப்பவரும், நிலா போன்ற மேனி நிறம் கொண்டவரும், நான்கு கரங்கள்…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...