* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
போர்க்களத்தில் இருந்தாலும் பெண் பெண்தான்

தமிழக மக்களின் நெஞ்சத்திற்கு நெருக்கமானதும்,உருக்கமானதுமாக இருப்பவை இலங்கைத் தமிழர்கள் பற்றிய புத்தகங்கள். இங்கே இதற்கான வாசகர்கள் அதிகம் என்பதால் புத்தகங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகம். வீர ஆவேசங்களையும் , பிரசாரங்களையும் தவிர்த்து  விவரம் தேடுவோருக்கு சில…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...