* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
வரலாற்றில் நெல் உற்பத்தி

தமிழகத்தில் நெல் விளைச்சல் எவ்வாறு இருந்தது என்பது குறித்த குறிப்புகள் கி.பி. 10ம் நூற்றாண்டில் இருந்து காணக் கிடைக்கின்றன. அந்த குறிப்புகள், ஒரு ஹெக்டேரில் எவ்வளவு நெல் விளைவிக்கப்பட்டது என்பதை விளக்குவதோடு, நமது பாரம்பரிய…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...