* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
பிரசாதமாகும் உணவு

சென்னை நங்கநல்லூரில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற தாமோதரனுடன் ஒரு நாள் எனும் நிகழ்ச்சியில் இஸ்கான் சார்பில் நிகழ்த்தப்பட்ட சொற்பொழிவின் ஒரு பகுதி.

உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு

பிரபஞ்சத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் இயக்கத்திற்கு அடிப்படையானது உணவு. உட்கொள்ளப்படும் உணவானது குடலில் செரித்து அதிலுள்ள சத்துக்கள் உறிஞ்சப்பட்டு உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு ஆதாரமாக விளங்குகிறது. இன்றுவரை உலக உயிரினங்கள் உணவுக்காகவே தமது நாளின் பெரும்…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...