* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி




ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா நாட்டிய நாடகம்.

கீதை உபதேச நாட்டிய நாடகம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் நிகழ்த்தப்பட்ட கீதை உபதேச நாட்டிய நாடகம்.

காளிங்க நர்த்தன நாட்டியம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் கண்களைக் கவர்ந்த காளிங்க நர்த்தன நாட்டிய நாடகம்.

பரதநாட்டியம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் நிகழ்த்தப்பட்ட பரதநாட்டியம்.

பரதநாட்டியம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் நிகழ்த்தப்பட்ட பரதநாட்டியம்.

குறையொன்றும் இல்லை…

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் ராஜாஜி இயற்றிய குறையொன்றும் இல்லை எனத் தொடங்கும் பாடலுக்கு சிறு குழந்தை ஆடிய நடனம்.

கோவர்த்தன கிரியை தூக்கிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், கோவர்த்தன கிரியை தூக்கி கோகுலவாசிகளையும், பசுக்களையும் காத்தருளிய சம்பவம் நாட்டிய நாடகமாக…

கும்மி பாட்டு

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் நிகழ்த்தப்பட்ட கும்மி பாட்டு.

பரத நாட்டியம்

சென்னை நங்கநல்லூரில் நவம்பர் 12, 2017 அன்று, ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற பரத நாட்டியம்

காந்தர்வ வேதம்

ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் ‘அவள் என்ன புரட்டிவிட்டானா?’ என்று சாதாரணமாக ஒரு வழக்கு இருக்கிறது. புரட்டுவதற்கு என்ன இவ்வளவு முக்கியத்துவம்? யோசித்துப் பார்த்தால், முறைப்படி புரட்டுவது ரொம்பவும் பெரிய, அர்த்தமுள்ள விஷயம்…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...