* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
மதத்தைக் காத்த மாதரசியர்

  ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர ஸரஸ்வதி சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகள் நம்முடைய மதத்துக்குப் பெரிய ஆபத்து வந்தபோதெல்லாம் அதை ரக்ஷித்துக் கொடுத்திருப்பது ஸ்திரீகுலம்தான். நம் மதத்தின் சகல தர்மங்களுக்கும் வேராக இருப்பவர்களே பெண்கள்தான் – “ஸ்த்ரீ…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...