* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
நாட்டு-தொழில்-வாழ்க்கைப் பாடல்கள்

ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் நாட்டுப் பாடல்கள் என்று ஒரு பிரிவு.இப்படியே நாட்டு மக்களுக்கு என்று கூத்தும், பலவிதமான நடனங்களும்  இருக்கின்றன – கரகம், காவடி ஆட்டம், பொய்க்கால் குதிரை. எதுவானாலும் ஈச்வர…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...