* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி




குரு பக்தி பாடல்

விவேக பாரதி சார்பில் சென்னை தியாகராய நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் குழந்தைகள் பாடிய குரு பக்தி பாடல்.

சாமியே சரணம் ஐயப்பா

விவேக பாரதி சார்பில் சென்னை தியாகராய நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் குழந்தைகள் பாடிய ஐயப்பன் பாடல்.

பள்ளிக் குழந்தைகள் பாடிய பக்திப் பாடல்கள்

விவேக பாரதி சார்பில் சென்னை தியாகராய நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் குழந்தைகள் பக்திப் பாடல்களைப் பாடிய காட்சி.

பள்ளிக் குழந்தைகளின் பஜன்

விவேக பாரதி சார்பில் சென்னை தியாகராய நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் குழந்தைகள் பஜனை பாடல்களைப் பாடிய காட்சி.

இஸ்கான் பஜன்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற இஸ்கான் குழுவினரின் பஜன்

நாம மகிமை

ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர ஸரஸ்வதி சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகள் தியானம், ஜபம், பூஜை, யக்ஞம், ஷேத்திராடனம் ஆகியவற்றைப் போலவே நம் தேசத்தில் நீண்ட காலமாக பகவந்நாமக்களைக் கோஷ்டியாகப் பாடி பஜனை செய்கிற பழக்கமும் இருந்து வந்திருக்கிறது….

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...