* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
ஓவியக்கலை

உலகின் பழம்பெரும் கலைகளில் ஒன்று ஓவியக்கலை. தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை, இக்கலை குறித்த குறிப்புகள் சங்கப்பாடல்களிலிலேயே காணப்படுவதாகக் கூறப்படுவதுண்டு. சோழ, பாண்டிய, பல்லவ மன்னர்களின் காலங்களில் துணிகளிலும், கோயில் சுவர்களிலும், குடவரை கற்களிலும் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன….

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...