* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
கவரும் கைவண்ணம்

கற்கும் ஆர்வத்தைத் தூண்டக்கூடியவை கைவினைப் பொருட்கள். எவ்வளவுதான் விதவிதமாகத் தயாரித்தாலும், புதிதாய் தயாரிப்பதற்கான வாசல் திறந்துகொண்டே இருக்கும். மனிதர்களின் கற்பனா சக்திக்கு, குறைந்த முதலீட்டில் பெரும் தீனிப் போடக்கூடிய ஆற்றல் கைவினைப் பொருட்களுக்கு உண்டு….

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...