* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
சங்கத் தமிழில் சனாதன தர்மம்

தமிழன் என்பவன் தனி இனத்தவன், அவனுக்கும் பாரத சமுதாயத்தின் அடிநாதமாகிய வேத நாகரிகத்துக்கும் தொடர்பில்லை என்ற புனைச் சுருட்டு, திராவிட இயக்கங்களால் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், தமிழன் வேத நாகரிகத்திலிருந்து வேறுபட்ட தனி இனத்தான்…

சத்குரு ஜகி வாசுதேவ்

“ஈடு இனையற்றது இந்திய கலாச்சாரம்” – சத்குரு ஜகி வாசுதேவ் சத்குரு ஜகி வாசுதேவ் – இவர் யோக குரு, ஆன்மிக குரு மட்டுமல்ல –  புரட்சியாளரும் கூட கோவை வெள்ளியங்கிரி மலைப்பகுதியை மையமாகக்…

பிரார்த்தனை

    சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்: ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸ்ர்வ விக்னோப சாந்தயே: விளக்கம்: தூய்மையான வெண்ணிற ஆடை அணிந்தவரும், எங்கும் நிறைந்திருப்பவரும், நிலா போன்ற மேனி நிறம் கொண்டவரும், நான்கு கரங்கள்…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...