* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
மூன்றே சொந்தங்கள்

இறைவனுடைய திருப்பெயரை சதா சர்வகாலமும் கூறி வந்த ஒரு சிவயோகி வாழ்ந்து வந்தார். ‘யாதும் ஊரே! யாவரும் கேளிர் !’ என்ற வரிக்கு ஏற்ப அந்த சிவாச்சாரியார் பல இடங்களுக்கு திருத்தல யாத்திரை புரிந்து…

துருவனின் பக்தி

வெகு காலத்துக்கு முன் மன்னரின் மகனாகப் பிறந்தவன் துருவன். அவன், தனது சிற்றண்ணையால் மிகவும் கொடுமைக்கு உள்ளானான். துருவனின் தந்தையான அரசன், தன் இளையராணியிடமே ஈடுபாடு கொண்டு துருவனையும் அவனது தாயான பட்டத்து ராணியையும்…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...