* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
ஆடுவது நீ பாடுவது மனம்

  நடராஜ பத்து – 2 – J.K. SIVAN                                  …

குழந்தைகளை ஊக்கப்படுத்துங்கள்

  வீட்டில் இருக்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் குழந்தைகள், பள்ளிக்குச் செல்லும் போது, மிகவும் வாடிப்போவதாக பெற்றோர்கள் பலரும் குறைபட்டுக் கொள்கிறார்கள். குழந்தைகள்  பள்ளியில் மிகவும் மகிழ்ச்சியின்றி இருக்கிறார்களென்றால், முதலில் அவர்களது ஆசிரியர்களைப் பரிசோதிக்க…

நடராஜ பத்து

​1. ​பித்தா பிறைசூடி….  நீ ஒருவனே ஆதி யோகி. பெயரற்றவன். பெற்றோரற்றவன். யோகத்தின் உரு. மௌனத்தில் எல்லாமே பேசினவன். ஆதிமனிதன் அறிந்த முதல் ஆதி யோகி. ஒன்றா இரண்டா பதினைந்தாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பே ஞானத்தின்…

தாய்நாடு என அழைப்பது ஏன்?

தாம் பிறந்து வாழ்ந்து வரும் நாட்டை நேசிப்பது உலகிலுள்ள அத்தனை நாட்டவர்க்கும் பொதுவான இயல்பு. ஆனால், உலக வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக தாம் பிறந்து வாழ்ந்த பூமியை தாய்நாடு என்று சிறப்பித்துப் பாராட்டி உறவு…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...