பக்தன் வீட்டில் உணவருந்திய பாண்டுரங்கன்

ஏகாதசிதோறும் உபவாசமிருந்து உண்மை பக்தியுடன் வாழ்ந்து வந்த தனது பக்தனின் பக்தியை பாண்டுரங்கன் எவ்வாறு உலகறியச் செய்தார் என்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டுமா? இந்த வீடியோவை காணுங்கள்.

(Visited 48 times, 1 visits today)
Marquee Powered By Know How Media.
Loading...