ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா

ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சேவா சொசைட்டி சார்பில் சென்னை நங்கநல்லூரில் 12, நவம்பர் 2017 அன்று நடைபெற்ற ‘தாமோதரனுடன் ஒரு நாள்’ எனும் நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா நாட்டிய நாடகம்.

(Visited 60 times, 1 visits today)
Marquee Powered By Know How Media.
Loading...