பாண்டவ தூதன் கண்ணன்

பாண்டவர்களுக்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மேற்கொண்ட தூது ஏன் வெற்றி பெறவில்லை? கிருஷ்ணரை துரியோதணன் சிறைப்பிடித்தது எப்படி? விளக்குகிறான் சிறுவன் அவ்யுக்த்.

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
Marquee Powered By Know How Media.
Loading...