கலை

நமது நாட்டின் பாரம்பரிய கலைகள் அனைத்தும் நமது நாகரீகத்தின் உயர்வை பறைசாற்றுபவை. இன்றளவும் இந்த கலைகள் உலக அரங்கில் நமக்கு பெருமை சேர்ப்பவையாக உள்ளன. இசை, நாட்டியம், நாடகம், கூத்து, நாட்டுப்புறப்பாடல், ஓவியம், சிற்பம், கைவினைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பிரிவுகளை இப்பகுதி கொண்டுள்ளது. அவை மெனுக்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

(Visited 110 times, 1 visits today)
Marquee Powered By Know How Media.
Loading...