இலக்கியம்

இலக்கியத்திற்கு மொழியே அடிப்படை. உலகின் தொன்மையான மொழிகளில் முக்கியமானவை, இன்றளவும் உயிர்ப்புடன் இருப்பவை தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதம். நம் தாய் மொழியாம் தமிழ், எத்தகைய இலக்கியச் செழுமை கொண்டது என்பது குறித்தும், காலப் போக்கில் அது அடைந்துள்ள பரிணாமம் குறித்தும் விவரிக்க முயல்கிறது இப்பகுதி. சங்க இலக்கியம், இடைக்கால இலக்கியம், நவீன இலக்கியம் ஆகியவற்றோடு, புதிய புத்தகங்களை வாசகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் நூல் புதிது எனும் பகுதியும் இப்பகுதியில் உள்ளது. அவை மெனுக்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

(Visited 98 times, 1 visits today)
Marquee Powered By Know How Media.
Loading...