* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
கணபதியின் தத்துவம்

யானையின் துதிக்கை மரத்தையும் சாய்க்கும் வலிமை கொண்டது. அதுமட்டுமின்றி, தரையில் கிடக்கும். ஊசியைக் கூட யானை தன் துதிக்கையால் எடுத்துவிடும். விநாயகரின் துதிக்கை, விவேகம் மிக்க ஒருவரின் மனம், வலிமை மிகுந்ததாகவும் நுண்ணிய வேறுபாடுகளை…

வீடியோ

khfhdskfkdsjhfk  dfjdsk fjshdkfh dskh fkdsfhskh f dshfkjsdkhfhdskfkdsjhfk  dfjdsk fjshdkfh dskh fkdsfhskh f dshfkjsdkhfhdskfkdsjhfk  dfjdsk fjshdkfh dskh fkdsfhskh f dshfkjsdkhfhdskfkdsjhfk  dfjdsk fjshdkfh dskh fkdsfhskh f dshfkjsdkhfhdskfkdsjhfk…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...